Vei og vedlikehold

Vi har erfarne sjåfør som stiller med ledebil/følgebil, bred eller langlast


Bilene er utstyrt med samband, gult blinkende varsellampe og pålagt skilting. Vi har også innenfor oppmerking av veibaner, parkeringsplasser og fellesareal.
 
• Trafikkdirigering
• Ledebilsjåfør
• Veimerking
Har du spørsmål, ta kontakt via telefon eller vi kontaktskjema